o nama
proizvodnja
izvodjenje
instalacije
reference
kontakt

naslovna > proizvodnja

PROIZVODNJA

  • Sve vrsta pravougaonih i okruglih kanala i fazonskih komada
  • Kanali od crnog lima
  • Predizolovani kanali
  • Prigušivači zvuka
  • Obične i   EKO nape
  • Regulacioni demperi i žaluzine

Proizvodni program  pravougaonih i okruglih  ventilacionih kanala podrazumeva proizvodnju : ravnih pravougaonih i okruglih kanala, fazonskih komada (kolena, račvi, redukcija, etaža), priklučnih kutija (štucni), elemenata za vešanje i fiksiranje ventilacionih kanala. Izrađuju se od pocinkovanog lima odgovarajuće debljine (u zavisnosti od dimenzija kanala).

Kanali od crnog lima izrađuju se od čeličnog lima različite debljine u zavisnosti od zahteva Investitora i tehnološkog procesa. Spajanje crnih kanala vrši se zavarivanjem.

Predizolovani ventilacioni kanali izrađuju se od poliuretanskih sendvič panela obloženih aluminijumskom folijom (od materijala koji poseduju  svojstva toplotne izolacije i parne nepropusnosti).

Prigušivači zvuka namenjeni su za smanjenje buke u klimatizovanim i ventiliranim prostorima. Kućište prigušivača izrađuje se od pocinkovanog lima , dok se prigušne kulise izrađuju od negorivog apsorpcionog materijala (uglavnom od kamene vune).

Kuhinjske nape namenjene su za odsisavanje vazduha povišene temperature, kao i za odsisavanje vazduha koji je zasićen paro, vlagom ili mirisima, pri čemu se odsisana količina vazduha mora nadoknaditi svežim vazduhom. Izrađuju se kao obične i EKO nape.. Kod EKO napa vrši se dovod svežeg vazduha ( oko 70%) pomoću posebnog ventilatora i kanala, koji se unutar same nape povećanom brzinom ubacuje na filtere za odsisavanje.

Žaluzine  (fiksne i natpritisne)  izrađuju se od pocinkovanog ili aluminijumskog lima i koriste se za pokrivanje otvora u sistemima ventilacije i klimatizacije. Strujanje vazduha može biti u oba smera. Žaluzine za ručnu regulaciju sadrže mehanizam za podešavanje sa  skalom koja definiše položaj lopatice.

Protivkišne žaluzine izrađuju se od čeličnog lima i služe za sprečavanje prodora atmosferskih padavina i nečistoća u sisten, kao i za sprečavanje ulaska insekata i ptica u kanalski razvod. Postavljaju se na spoljašnjem usisnom ili potisnom delu kanalskog razvoda i sa unutrašnje strane imaju zaštitnu mrežu.

Regulacioni demperi  služe za regulaciju protoka vazduha u sistemima klimatizacije i ventilacije. Izrađuju se od pocinkovanog i aluminijumskog lima i sastoje se iz leptira, kućišta i mehanizma za regulaciju (sa ručnim ili elektromotornim pogonom).

 

 

 

 

Design.rs - Tehnomont Company, Srbija © 2008-2011

 

srpskienglish